क्षण साठवले काही!

(Kshan Sathavle Kahi!)
(काव्य संग्रह)

डॉ. नितीन अभ्यंकर