शून्य-फुलीचा डाव

(Shoonya-fulicha daav)
कवी- सुखमणी रॉय