कावळा भाड्याने देणे आहे

300.00

(Kavla bhadyane dene aahe)

आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना, त्यातील विसंगती अचूक हेरून, त्यातील विनोद खुलवून सादर केलेल्या हमखास हसवणाऱ्या १४ कथा.

You may also like…