जत्रा घडली नागोबाची

(Jatra Ghadali Nagobachi)

ले. चुडाराम बल्हारपुरे