रंग प्रेमाचे – बदलत्या काळाचे

(Rang Premache – Badlatya Kalache!)

ले. पद्माकर पाठकजी