सही

240.00

(Sahi)

एका स्त्रीच्या दृष्टीकोनातून अनुभवाला येणारं सभोवतालचं जग, त्यामधले व्यवहार आणि त्याची मोजमापं या कथांमध्ये उतरतात. सकारात्मकतेचा सूर असलेल्या या कथा आहेत.

Description

ले. कविता मेहेंदळे

You may also like…